Durant la part final es col·loquen tots els elements decoratius, tant el mobiliari com els tests […]
Per l’etapa de sembrat i plantació es realitza un plànol amb la ubicació de tots els […]
A part de la importància que té l’elecció del sistema de reg per tal de reduir […]
Durant aquesta fase és quan coordinem la instal·lació dels equipaments dels jardí com ara murs verd, […]
A la neteja del terreny es retira tota la brossa i restes de deixalles tant orgàniques […]
JARDÍ I ENTORN, SL · C/ Bisbe Sivilla, 1, 17005 Girona Tel.: +34 617 375 362 info@jardi-entorn.com Política de cookies
Danzai Software