A la neteja del terreny es retira tota la brossa i restes de deixalles tant orgàniques com runes per tal de deixar-ho tot ben net i poder procedir al moviment de terres. En aquest moment és on s’hi aporta la terra vegetal. La qualitat de la terra vegetal dependrà de la qualitat de la terra que decidim emprar.

Tags:

JARDÍ I ENTORN, SL · C/ Bisbe Sivilla, 1, 17005 Girona Tel.: +34 617 375 362 info@jardi-entorn.com Política de cookies
Danzai Software