L’Escarabat morrut, conegut també com a Becut vermell Escarabat de les palmeres, és una de les plagues més perilloses per a les palmeres. En aquest cas la prevenció és clau i la millor manera de combatre’l és amb un seguiment periòdic de les palmeres i un tractament permanent discontinuat en el temps per tal de prevenir-o perquè normalment, quan se’n detecten els primers símptomes, la palmera ja sol estar afectada per una invasió excessiva i molt difícil de corregir.

El Paysandisia archon és una papallona que va arribar a Europa ara fa uns 20 anys i que s’ha convertit en una autèntica plaga per les palmeres, especialment accentuat a les zones de costa. Les larves d’aquest paràsit perforen la tija de l’arbre, els bulbs i els fruits d’aquestes plantes, inclús arriben a perforar el sòl i alimentar-se de les seves arrels. Una palmera pot estar infectada durant anys abans de morir, és per això que, altra vegada, el millor tractament és la prevenció.

El tigre del plàtan és un insecte que, com el seu nom ja indica, afecta principalment als plàtans, un arbre urbà molt típic de les nostres ciutats. El símptoma més visibles és la pèrdua de color en el punt on coincideixen els nervis secundaris amb el principal de les fulles que, a mesura que avança l’atac, es va estenent per la ramificació. El seu tractament és complicat degut a la facilitat de la propagació. Una vegada més, estem davant d’un altre cas on la millor manera de combatre’l és amb una bona prevenció.

Si necessites més informació sobre tractaments fitosanitaris, no dubtis en contactar-nos al nostre telèfon 972 401 337 o contactant per email a l’info@jardi-entorn.com

Tags:

JARDÍ I ENTORN, SL · C/ Bisbe Sivilla, 1, 17005 Girona Tel.: +34 617 375 362 info@jardi-entorn.com Política de cookies
Danzai Software