Els jardins interiors permeten tenir un petit temple de plantes dintre d’un edifici. Una de les claus pel disseny d’un jardí interior és escollir bé les espècies i habilitar l’espai adequat dintre l’edifici o establiment.

Tags:

JARDÍ I ENTORN, SL · C/ Bisbe Sivilla, 1, 17005 Girona Tel.: +34 617 375 362 info@jardi-entorn.com Política de cookies
Danzai Software